Cicle Formatiu Grau Superior Documentació i Administració Sanitàries

Descripció

Tècnic o tècnica superior en Documentació i Administració Sanitàries
Codi: CFPS SAD0

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Documentació Sanitària (LOGSE).

Continguts

 • Gestió de Pacients (99 hores)
 • Terminologia Clínica i Patologia (132 hores)
 • Extracció de Diagnòstics i Procediments (198 hores)
 • Arxiu i Documentació Sanitaris (132 hores)
 • Sistemes d’Informació i Classificació Sanitaris (132 hores)
 • Ofimàtica i Processament de la Informació (132 hores)
 • Codificació Sanitària (165 hores)
 • Atenció Psicosocial al Pacient/Usuari (66 hores)
 • Validació i Explotació de Dades (165 hores)
 • Gestió Administrativa Sanitària (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99)
 • Projecte de Documentació i Administració Sanitàries (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 •  tenir el títol de batxillerat,
 •  tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 •  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 •  haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 •  tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 •  tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 •  haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  tècnic o tècnica superior en documentació sanitària;
 •  responsable tècnic de codificació de documentació sanitària;
 •  responsable tècnic d’arxius d’històries clíniques;
 •  responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari;
 •  responsable tècnic de sistemes d’informació assistencial sanitària;
 •  responsable tècnic d’avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària;
 •  responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics;
 •  responsable d’administració d’unitats, departament o centres sanitaris;
 •  assistent o assistenta d’equips de recerca biomèdica;
 •  secretari o secretària de serveis sanitaris.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Deixa'ns les teves dades. Ens posem en contacte amb tu.

He llegit i accepto la Política de privacitat

Si Desitjo rebre comunicacions comercials per part de AIES