Cicle Formatiu Grau Mitjà Atenció a Persones en Situació de Dependència

Descripció

Tècnic o tècnica en Atenció a Persones en Situació de Dependència
Codi: CFPM SC10

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Atenció Sociosanitària (LOGSE).

Continguts

 • Organització de l’Atenció a les Persones en Situació de Dependència
 • Atenció Sanitària
 • Atenció Higiènica
 • Atenció i Suport Psicosocial
 • Característiques i Necessitats de les Persones en Situació de Dependència
 • Teleassistència
 • Suport Domiciliari
 • Suport a la Comunicació
 • Destreses Socials
 • Primers Auxilis
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 •  al batxillerat,
 •  a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis;
 •  governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de dependència en institucions;
 •  auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat;
 •  auxiliar d’ajuda a domicili;
 •  assistent o assistenta d’atenció domiciliària;
 •  treballador o treballadora familiar;
 •  auxiliar d’educació especial;
 •  assistent o assistenta personal;
 •  teleoperador o teleoperadora de teleassistència.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Deixa'ns les teves dades. Ens posem en contacte amb tu.

He llegit i accepto la Política de privacitat

Si Desitjo rebre comunicacions comercials per part de AIES