Cicle Formatiu Grau Superior Audiologia Protètica

Descripció

Tècnic o tècnica superior en Audiologia Protètica
Codi: CFPS SAG0

Aquests estudis postobligatoris proporcionen els coneixements necessaris per seleccionar, construir, reparar i adaptar pròtesis correctives de deficiències auditives, assegurar el compliment de les especificacions establertes per la normativa i la prescripció corresponent.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Audiopròtesis (LOGSE).

Continguts

 • Característiques Anatomosensorials Auditives (231 hores)
 •  Tecnologia Electrònica en Audiopròtesi (231 hores)
 •  Acústica i Elements de Protecció Sonora (165 hores)
 •  Elaboració de Motlles i Protectors Auditius (198 hores)
 •  Elecció i Adaptació de Pròtesis Auditives (264 hores)
 •  Atenció a l’Hipoacúsic (99 hores)
 •  Audició i Comunicació Verbal  (66 hores)
 •  Gestió i Serveis Postvenda de l’Establiment d’Audiopròtesis (132 hores)
 •  Projecte d’Audiologia Protètica (66 hores)
 •  Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 •  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 •  Formació en Centres de Treball (383 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 •  tenir el títol de batxillerat,
 •  tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 •  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 •  haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 •  tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 •  tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 •  haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  tècnic o tècnica superior en audiopròtesi,
 •  tècnic o tècnica especialista audioprotesista,
 •  tècnic o tècnica a en elaboració de motlles i protectors auditius,
 •  tècnic o tècnica en medició de nivell sonor i
 •  audiometrista.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Deixa'ns les teves dades. Ens posem en contacte amb tu.

He llegit i accepto la Política de privacitat

Si Desitjo rebre comunicacions comercials per part de AIES