Cicle Formatiu Grau Superior Administració i Finances

Descripció

Tècnic o Tècnica Superior en Administració i Finances
Codi: CFPS AGB0

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Administració i Finances (LOGSE).

Continguts

 • Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial (132 hores)
 •  Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa (66 hores)
 •  Ofimàtica i Procés de la Informació (132 hores)
 •  Procés Integral de l’Activitat Comercial (264 hores)
 •  Comunicació i Atenció al Client (132 hores)
 •  Anglès (132 hores)
 •  Gestió de Recursos Humans (99 hores)
 •  Gestió Financera (165 hores)
 •  Comptabilitat i Fiscalitat (198 hores)
 •  Gestió Logística i Comercial (99 hores)
 •  Simulació Empresarial (99 hores)
 •  Projecte d’Administració i Finances (33 hores)
 •  Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 •  Formació en Centres de Treball (350 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 •  tenir el títol de batxillerat,
 •  tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 •  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 •  haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 •  tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 •  tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 •  haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  administratiu o administrativa d’oficina;
 •  administratiu o administrativa comercial;
 •  administratiu financer o administrativa financera;
 •  administratiu o administrativa comptable;
 •  administratiu o administrativa de logística;
 •  administratiu o administrativa de banca i d’assegurances;
 •  administratiu o administrativa de recursos humans;
 •  administratiu o administrativa de l’administració pública;
 •  administratiu o administrativa d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories;
 •  tècnic o tècnica en gestió de cobraments;
 •  responsable d’atenció al client.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Deixa'ns les teves dades. Ens posem en contacte amb tu.

He llegit i accepto la Política de privacitat

Si Desitjo rebre comunicacions comercials per part de AIES