Cicle Formatiu Grau Superior Educació Infantil

Descripció

Tècnic o tècnica superior en Educació Infantil
Codi: CFPS SCB0

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Educació Infantil (LOGSE).

Continguts

 • Intervenció amb Famílies i Atenció als Infants en Risc Social (132 hores)
 •  Didàctica de l’Educació Infantil (231 hores)
 •  Autonomia Personal i Salut Infantil (132 hores)
 •  El Joc Infantil i la seva Metodologia (198 hores)
 •  Expressió i Comunicació (198 hores)
 •  Desenvolupament Cognitiu i Motriu (165 hores)
 •  Desenvolupament Sòcioafectiu (99 hores)
 •  Habilitats Socials (132 hores)
 •  Primers Auxilis (66 hores)
 •  Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 •  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 •  Projecte d’Atenció a la Infantesa (99 hores)
 •  Formació en Centres de Treball (383 hores)

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 •  tenir el títol de batxillerat,
 •  tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 •  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 •  haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 •  tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 •  tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 •  haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra;
 •  educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social, i
 •  educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Deixa'ns les teves dades. Ens posem en contacte amb tu.

He llegit i accepto la Política de privacitat

Si Desitjo rebre comunicacions comercials per part de AIES